World Blender Meetup day

08 Mar 2022

World Blender Meetup day 將於本月19日線上舉行 , 介時將有世界不同地區的 Blender用家分享使用心得及交流 , 包括亦有香港的講者分享 !! 大家可先登記