Blender 2.54 beta released & Mixamo motion library for blender

免費3D軟件 Blender v2.54 測試版推出
而Mixamo 則為 Blender 推出動作動態庫