Studio 4?XC Makes Toyota Web Promo Anime

23 Mar 2012

日著名動畫公司Studio 4°C 與Toyota 合作製網絡動畫短片, 名為PES: Peace Eco Smile , 第一彈人を愛すること預告片