RTHK – ANIMATED HONG KONG CONNECTION by Postgal

08 Apr 2008

Postgal (貓室) 為香港電台製作最新動畫單元 – 《動畫鏗鏘集》, 將於本月播放 , 先來欣賞一下有關片段..