Cg-Forum members : Jean-Julien Pous’s short film “Seeking You” – a night in Hong Kong

17 Sep 2008

CG討論區 會員buxiaoguang852(Jean-Julien Pous) 一個熱愛香港的法國青年分享他製作的短片”Seeking You”.